معرفی زبانهای برنامه نویسی تحت وب

معرفی زبانهای برنامه نویسی تحت وب

زبانهای برنامه نویسی تحت وب به دو بخش کلی تقسیم بندی می شوند: زبانهای برنامه نویسی سمت کاربر یا کلاینت یا فرانت اند زبانهای برنامه نویسی سمت سرور یا بک اند در این معرفی و در جلسه دوم دوره آموزش صفر تا…

فهرست